Wysokie ryzyko wdrażania innowacji oraz brak kultury innowacyjności w Polsce powodują, że firmy w naszych kraju zamiast innowacji wybierają bardziej sprawdzone działania rozwojowe, polegające głównie na dywersyfikacji pionowej lub poziomej. Działania rozwojowe często wymagają konsultacji ze światem nauki lub wręcz koordynacji całego projektu B+R.

R&D Hub posiada szerokie kompetencje i duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych w różnych gałęziach przemysłu. Zapewniamy kompleksową obsługę naszych klientów podczas działań rozwojowych wraz z pełnieniem roli PMO oraz PM. Szczególną uwagę zwracamy na definiowanie i planowanie projektów rozwojowych, które determinują dalszą ich realizację.

 <b>Szybka konsultacja</b>

Szybka konsultacja

Potrzebujesz szybkiej konsultacji swojego pomysłu z naszym zespołem? Grono ekspertów z doświadczeniem w biznesie, nauce i przemyśle pozostaje do Twojej dyspozycji. Zapewniamy konsultacje z naszym zespołem złożonym m.in. ze specjalistów branży IT, chemików, biotechnologów, biotechnologów żywności, specjalistów ds. analizy żywności, technologów żywności, czynnych naukowców i przedsiębiorców.

Sprawdź naszą ofertę

<b>Analiza projektu</b>

Analiza projektu

Przeprowadzimy dla Ciebie i Twojej firmy analizę merytoryczną oraz naukową działań rozwojowych, doradzimy jak rozwinąć projekt. Nasza
grupa ekspertów pozostaje do Twojej dyspozycji.

Sprawdź naszą ofertę

<b>Źródła finansowania</b>

Źródła finansowania

Skoordynujemy wszystkie działania w celu złożenia przez Ciebie wniosku o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstwa, w celu wdrożenia
w życie Twojej Innowacji. Dzięki naszej współpracy z ekspertami zajmującymi się wyłącznie aplikacjami o udzielenie wsparcia i pomocy
publicznej dla przedsiębiorców, możesz być pewny, że Twój wniosek o finansowanie zostanie sporządzony w sposób profesjonalny.

Sprawdz naszą ofertę

<b>Wsparcie w celu uzyskania ulgi B+R</b>

Wsparcie w celu uzyskania ulgi B+R

Począwszy od rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez przedsiębiorców mogą
w określonych warunkach być odliczane od dochodu i stanowić ulgę podatkową. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest
poniesienie przez przedsiębiorcę w ciągu roku kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową, tzw. kosztów kwalifikowanych.
Warunkiem jest współpraca z jednostką naukową lub podmiotem posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego. Przedmiotem
ulgi są badania podstawowe, stosowane i przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Sprawdź naszą ofertę