R&D Hub posiada szerokie kompetencje i duże doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych w różnych gałęziach przemysłu.

Zapewniamy kompleksową obsługę naszych klientów podczas działań innowacyjnych wraz z pełnieniem roli PMO oraz PM.
Szczególną uwagę zwracamy na definiowanie i planowanie projektów innowacyjnych, które determinują dalszą ich realizację.

 <b>Szybka konsultacja</b>

Szybka konsultacja

Potrzebujesz szybkiej konsultacji swojego pomysłu z naszym zespołem? Grono ekspertów z doświadczeniem w biznesie, nauce i przemyśle pozostaje do Twojej dyspozycji. Zapewniamy konsultacje
z naszym zespołem złożonym m.in.:
ze specjalistów branży IT, chemików, biotechnologów, specjalistów ds. analizy żywności, technologów żywności, czynnych naukowców i przedsiębiorców.

Sprawdź naszą ofertę

<b>Analiza projektu</b>

Analiza projektu

Przeprowadzimy dla Ciebie i Twojej firmy analizę merytoryczną oraz naukową Twojej innowacji, doradzimy jak rozwinąć projekt.

Nasza grupa ekspertów pozostaje do Twojej dyspozycji.

Sprawdź naszą ofertę

<b>Wsparcie naukowe</b>

Wsparcie naukowe

Zapewniamy wsparcie w poszukiwaniu partnerów naukowych i technicznych w celu realizacji Twojego projektu. Jeżeli nie dysponujesz działem B+R w swojej firmie, my stworzymy go dla Ciebie na korzystnych warunkach i skoordynujemy wszystkie działania. Przy realizacji tego zadania będą pracować dla Ciebie najlepsi specjaliści
i naukowcy w swojej dziedzinie.

Sprawdź naszą ofertę

<b>Źródła finansowania</b>

Źródła finansowania

Skoordynujemy wszystkie działania w celu złożenia przez Ciebie wniosku o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstwa, a w konsekwencji wdrożenia
w życie Twojej Innowacji. Dzięki naszej współpracy z ekspertami zajmującymi się wyłącznie aplikacjami o udzielenie wsparcia i pomocy
publicznej dla przedsiębiorców, możesz być pewny, że Twój wniosek o finansowanie zostanie sporządzony w sposób profesjonalny.

Sprawdz naszą ofertę

<b>Wsparcie w celu uzyskania ulgi B+R</b>

Wsparcie w celu uzyskania ulgi B+R

Począwszy od rocznych rozliczeń podatkowych za 2019 rok wydatki na działalność B+R poniesione przez przedsiębiorców mogą
w określonych warunkach być odliczane od dochodu i stanowić ulgę podatkową. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest
poniesienie przez przedsiębiorcę w ciągu roku kosztów związanych z działalnością B+R.

Sprawdź naszą ofertę