Tematyka naszych szkoleń jest odpowiedzią na aktualne trendy panujące na polskim rynku. Nasze szkolenia tworzone są przez specjalistów-praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie, odpowiednią wiedzę oraz wykształcenie kierunkowe. Nasi eksperci pokażą Państwu jak poruszać się w ciągle zmieniających się: standardach jakości, GMP/GHP, prawodawstwie, urzędowych kontrolach żywności, dodatkach do żywności, znakowaniu oraz jakości handlowej. Działamy w takich obszarach jak: produkcja rolno-spożywcza, przetwarzanie, dystrybucja i sprzedaż.

Rodzaje organizowanych szkoleń:

  • szkolenia online – umożliwiające nabycie wiedzy w  elastyczny i dogodny sposób na terenie całego kraju,
  • szkolenia otwarte – stacjonarne,
  • szkolenia online zamknięte – branżowe, personalizowane do potrzeb klienta w oparciu o profil jego działalności.

Oferowane szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe po zakończeniu szkolenia.

Szkolenia kierujemy do:

  • przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, w tym osób prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD),
   działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO),
  • kadry zarządzającej, pełnomocników systemów, członków zespołu ds. HACCP,
  • osób odpowiedzialnych za nadzór nad aktualnymi przepisami prawa, znakowaniem żywności,
  • personelu wykonującego prace w kontakcie z żywnością, 
  • technologów żywności, 
  • pracowników laboratoriów, 
  • osób pragnących zwiększyć własną konkurencyjność na rynku pracy,
  • przyszłych absolwentów kierunków żywnościowych.

GMP/GHP
HACCP

NORMY I STANDARDY
JAKOŚCI

AUDYTY

URZĘDOWE KONTROLE
ŻYWNOŚCI

NARZĘDZIA
DOSKONALAJĄCE

PRAWODAWSTWO

ZNAKOWANIE

DODATKI
DO ŻYWNOŚCI

ALERGENY

SPECJALISTYCZNA
TEMATYKA BRANŻOWA

RHD/MLO

Firma R&D Hub oferuje zniżki dla uczestników branżowych szkoleń grupowych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie rabatów.
Kontakt: szkolenia@rdhub.pl